Hướng dẫn đăng nhập

* Đăng nhập tài khoản

Bước 1: Giảng viên vui lòng điền số điện thoại và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản của mình. Sau khi điền đầy đủ thông tin, vui lòng ấn "Đăng nhập".

Bước 2: Giảng viên chọn website trường bạn muốn học và bấm "Tiếp tục, hiển thi giao diện tài khoản của giảng viên.

*Trường hợp Quên mật khẩu

Bước 1: Giảng viên vui lòng ấn “Quên mật khẩu” ở góc phải màn hình.

Bước 2: Giảng viên nhập số điện thoại để nhận mã OTP xác nhận.

OTP sẽ được gửi qua số điện thoại, vì vậy bạn cần viết đúng số điện thoại để nhận được OTP.

Bước 3: Giảng viên cài đặt lại mật khẩu mới cho tài khoản và nhập OTP mới nhận.

Như vậy, bạn đã có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới và tiếp tục các trải nghiệm trên truonghoc247.

Last updated