Hướng dẫn giao bài tập

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Thi - Kiểm tra. Tại giao diện chính bên phải, chọn "Giao bài tập" trên thanh menu ngang. Danh sách các bài tập sẽ được hiển thị bên dưới theo dạng bảng.

Bước 3: Tại màn hình Danh sách bài tập, click vào nút "Thêm mới bài tập" để tạo bài tập.

Tại đây, giảng viên/quản trị viên cài đặt các thông tin cho bài tập:

a) Cài đặt tên cho bài tập.

b) Cài đặt thời gian:

 • Chọn "Đặt lịch mở bài" nếu giảng viên muốn bài tập chỉ mở trong khoảng thời gian nhất định. Nếu không chọn, bài tập sẽ luôn được mở.

 • Thời gian làm bài: cài đặt thời lượng được phép làm bài tập này.

c) Cài đặt làm bài:

 • Giám sát

Chọn "Làm bài toàn màn hình": khi lựa chọn tính năng này, học viên làm bài sẽ làm toàn màn hình và khi thoát khỏi màn hình sẽ có cảnh báo.

 • Số lần làm bài: tính năng này giúp giảng viên giới hạn số lượng tối đa làm bài của học viên.

 • Hình thức chấm và tuỳ chọn xem kết quả: lựa chọn phù hợp với yêu cầu của bài tập.

 • Điểm đạt: % đạt tính theo tổng điểm của đề kiểm tra. Ví dụ tổng điểm là 10, cài đặt 80% điểm đạt thì học viên được 8 sẽ tính là Đạt.

d) Chọn đề luyện tập

 • Chọn Thủ công: giảng viên có thể chọn tìm kiếm theo Ngày tạo đề, Người tạo, Danh mục đề, Loại đề. Giảng viên chọn đề thi muốn gắn vào bài tập.

 • Chọn ngẫu nhiên: giảng viên nhập số lượng đề muốn gắn → giảng viên click ngẫu nhiên để hệ thống chọn ngẫu nhiên đề thi theo số lượng đã cài đặt gắn vào bài tập.

 • Chọn học viên tham gia: giảng viên click Thêm học viên để gắn học viên (chọn gắn học viên nào thì học viên đó mới có thể làm bài tập) → giảng viên chọn học viên click "Thêm" để thêm học viên → Click "Lưu" để học viên được gắn vào bài tập.

Giảng viên click "Lưu" để lưu bài tập vừa tạo vào hệ thống.

e) Các thao tác khác:

 • Giảng viên click "Sửa" ở cột Thao tác hệ thống hiển thị giao diện sửa bài tập.

 • Giảng viên click "Xoá" ở cột Thao tác hệ thống hiển thị popup xác nhận xoá bài tập.

 • Giảng viên có thể lọc theo tên bài tập: Sau khi nhâp tên, giảng viên ấn Enter hệ thống sẽ trả kết quả phù hợp.

Last updated