Hướng dẫn Xem log hoạt động giảng viên

v Bước 1: Truy cập website quản lý dạng subdomain.mobiedu.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

v Bước 2: Tại cột menu bên trái, giảng viên click Giảng viên → Logs để xem lịch sử hoạt động của các tài khoản giảng viên.

Lưu ý: Giảng viên có thể lọc theo một vài tiêu chí gồm: Họ tên, Email, Số điện thoại, sau đó click "Tìm kiếm" để hiển thị kết quả

Last updated