Cài đặt tài khoản

Để cài đặt tài khoản, vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển về trang dashboard.

Tại góc trên bên phải, click vào biểu tượng Tài khoản -> lựa chọn "Cài đặt tài khoản".

Tại màn hình cài đặt tài khoản, học viên có thể cài đặt, chỉnh sửa các thông tin: - Ảnh avatar, Họ tên, Ngày sinh.

- Đổi mật khẩu cho tài khoản: giảng viên nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới muốn đổi.

Sau khi cập nhật và chỉnh sửa xong, giảng viên ấn nút "Cập nhật" để lưu các thông tin đã sửa.

Last updated