Hướng dẫn tải app

Đối với hệ điều hành Android

Giảng viên vào Cửa hàng Play -> tìm "truonghoc247" -> tải app.

Đối với hệ điều hành IOS

Giảng viên vào App store -> tìm "truonghoc247" -> tải app.

Last updated