Hướng dẫn tạo gói khóa học

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Bài giảng -> Gói bài giảng. Danh sách gói khóa học đã tạo sẽ được hiển thị ở giao diện chính bên phải.

Bước 3: Tại màn hình Danh sách, click vào nút "Thêm nhóm khóa học" để tạo gói khóa học.

Các thông tin bắt buộc: Tên gói khóa học, Chọn khóa học đưa vào gói, Trạng thái hiển thị, Thông tin gói khóa học, Lợi ích gói khóa học, Thời hạn học, Học thử.

Bước 4: Click vào nút "Thêm" để hoàn thành tạo gói khóa học.

Last updated