Hướng dẫn tạo Danh mục khóa học

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Bài giảng -> Danh mục bài giảng. Danh sách danh mục khóa học sẽ hiển thị ở giao diện bên phải.

Bước 3: Tại màn hình Danh sách, click vào nút "Thêm danh mục khóa học" để tạo danh mục khoá học.

Bước 4: Nhập tên danh mục và mô tả vào popup (thông tin bắt buộc : Tên*) → Click OK.

Last updated