Đăng nhập

Để đăng nhập vào website, vui lòng thực hiện các bước sau: Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn. Tại đây, vui lòng click vào nút "Đăng nhập" trên thanh menu.

Bước 2: Màn hình đăng nhập hiện ra. Vui lòng điền số điện thoại và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản của mình. Sau khi điền đầy đủ thông tin, vui lòng click "Đăng nhập" để bắt đầu trải nghiệm các tính năng dành cho học viên.

Sau khi đăng nhập thành công, màn hình sẽ chuyển sang giao diện dashboard.

Last updated