Hướng dẫn đăng ký khuôn mặt

Bước 1: Giảng viên vào app Truonghoc247 và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Tại màn hình giao diện, giảng viên chọn Điểm danh sẽ đến màn hình Điểm danh.

Bước 3: Giảng viên bấm vào Đăng ký gương mặt trong mục Điểm danh cá nhân sẽ đến màn hình chụp ảnh Đăng ký nhận dạng.

Bước 4: Giảng viên đưa khuôn mặt vào trước camera và làm theo hướng dẫn. Sau khi đăng ký khuôn mặt xong bấm Hoàn thành để lưu thông tin.

Last updated