Hướng dẫn làm bài thi

Bước 1: Học viên vào app Truonghoc247 và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Tại màn hình giao diện, học viên chọn Phòng thi. Sau đó phần menu trên cùng chọn Phòng thi. Danh sách phòng thi sẽ hiển thị ở giao diện chính.

*Lưu ý: 1. Học viên chỉ nhìn thấy những phòng thi được giáo viên gán vào. Những phòng thi không được giáo viên gán vào, học viên sẽ không nhìn thấy. 2. Học viên có thể lọc theo một vài tiêu chí để tìm phòng thi.

- Các tiêu chí: + Tên phòng thi + Trạng thái phòng thi: Sắp đến giờ, Đến giờ, Đã hết giờ, Đã hủy. + Thời gian: Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc. - Sau khi lựa chọn được tiêu chí phù hợp, học viên ấn vào nút "Tìm kiếm" để hiển thị kết quả.

Bước 3: Tại bảng danh sách bài tập cột "Thao tác" học viên ấn " Vào phòng thi".

Thông tin bài tập sẽ được hiển thị ở giữa màn hình.

Lưu ý: Học viên chỉ làm được bài khi bài tập đó được mở.

Tại popup, học viên click tiếp nút "Đồng ý" để bắt đầu làm bài.

Bước 5: Sau khi ấn nút "Đồng ý" hệ thống hiển thị giao diện bài thi. Học viên bắt đầu làm bài.

+ Câu hỏi Một (Nhiều) lựa chọn: Học viên ấn chọn một (nhiều) đáp án tại đề bài bên màn hình hoặc ấn chọn một (nhiều đáp án) tại bảng trả lời.

+ Câu hỏi tự luận: Học viên ấn nhập nội dung vào textbox hiển thị dưới đề bài . + Câu hỏi nối từ: Tại giao diện đề bài bên trái màn hình học viên nối các đáp án ở cột 1 tương ứng với đáp án ở cột 2. + Câu hỏi điền từ: Tại giao diện đề bài bên trái màn hình học viên nhập nội dung vào ô trống để được câu trả lời đúng. + Câu hỏi sắp xếp: Tại giao diện đề bài bên trái màn hình học viên di chuyển các ô từ để được đáp án đúng. + Câu hỏi tô màu: Tại giao diện đề bài học viên chọn màu tương ứng tô vào hình ảnh, học viên có thể nhập text vào hình ảnh → ấn biểu tượng Save để lưu các thao tác. Bước 6: Sau khi làm bài xong, học viên ấn "Nộp bài" góc dưới bên trái màn hình.

Popup xác nhận nộp bài sẽ xuất hiện, học viên ấn "Đồng ý" để nộp bài vừa làm.

Bước 7: Sau khi nộp bài xong, hệ thống sẽ hiển thị bảng thời gian làm bài và kết quả bài làm của học viên.

Last updated