Hướng dẫn tạo tên khóa học

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Bài giảng -> Bài giảng. Danh sách bài giảng sẽ hiển thị ở giao diện bên phải.

Bước 3: Tại màn hình Danh sách, click vào nút "Thêm khoá học" để tạo khoá học.

  • Các thông tin bắt buộc: Tên khoá học, Giảng viên, Giảng viên giảng dạy Trạng thái hiển thị, Lời chào đến khoá học, Thông tin khoá học, Lợi ích của khoá học.

Bước 4: Click vào nút "Thêm" để hoàn thành tạo khoá học.

Last updated