Hướng dẫn tạo phòng thi

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Thi -Kiểm tra. Tại giao diện chính bên phải, chọn "Tổ chức thi" trên thanh menu ngang. Danh sách các phòng thi sẽ được hiển thị bên dưới theo dạng bảng.

Bước 3: Giảng viên click "Thêm phòng thi" để tạo phòng thi trực tuyến.

Tại đây, giảng viên/quản trị viên cài đặt các thông tin cho đề: a) Cài đặt tên phòng thi . b) Cài đặt thời gian: - Chọn "Ngày mở đề" nếu giảng viên muốn phòng thi chỉ mở trong khoảng thời gian nhất định. - Thời gian làm bài: cài đặt thời lượng được phép làm bài thi. c) Cài đặt làm bài: - Giám sát: + Chọn "Làm bài toàn màn hình": khi lựa chọn tính năng này, học viên làm bài sẽ làm toàn màn hình và khi thoát khỏi màn hình sẽ có cảnh báo. + Số lần làm bài: tính năng này giúp giảng viên giới hạn số lượng tối đa làm bài của học viên. - Hình thức chấm và tuỳ chọn xem kết quả: lựa chọn phù hợp với yêu cầu của bài tập. - Điểm đạt: % đạt tính theo tổng điểm của đề kiểm tra. Ví dụ tổng điểm là 10, cài đặt 80% điểm đạt thì học viên được 8 sẽ tính là Đạt.

d) Chọn đề luyện tập - Chọn Thủ công: giảng viên có thể chọn tìm kiếm theo Ngày tạo đề, Người tạo, Danh mục đề, Loại đề. Giảng viên chọn đề thi muốn gắn vào phòng thi.

- Chọn ngẫu nhiên: giảng viên nhập số lượng đề muốn gắn → giảng viên click ngẫu nhiên để hệ thống chọn ngẫu nhiên đề thi theo số lượng đã cài đặt gắn vào phòng thi.

- Chọn học viên tham gia và giám sát phòng thi. + Giảng viên click Thêm học viên để gắn học viên, giáo viên giám sát (chọn gắn học viên/giáo viên giám sát nào thì học viên/giáo viên đó mới có thể vào phòng thi)

Giảng viên chọn học viên/giáo viên giám sát -> click Thêm để thêm học viên/giáo viên giám sát → Click "Lưu" để học viên/giáo viên giám sát được gắn vào phòng thi.

Giảng viên click "Lưu" để lưu phòng thi vừa tạo vào hệ thống.

e) Các thao tác khác:

-Giảng viên click "Vào phòng thi" ở cột Thao tác hệ thống sẽ hiển thị phòng thi.

Giảng viên thực hiện các thao tác Thu bài/Cho Làm Lại/Xử lý coi thi.

Giảng viên có thể tìm kiếm học viên theo Trạng thái hoặc tình trạng -> Click Tìm kiếm sẽ hiển thị kết quả .

Giảng viên click Xuất dữ liệu để tải file dữ liệu phòng thi.

-Giảng viên click "Xoá" ở cột Thao tác hệ thống hiển thị popup xác nhận xoá phòng thi.

-Giảng viên click "Hủy" ở cột Thao tác hệ thống hiển thị popup xác nhận hủy phòng thi.

*Giảng viên có thể tìm kiếm phòng thi theo thời gian, click vào nút "Tìm kiếm" để hiển thị kết quả.

Lưu ý: Phòng thi đã hủy khi Giảng viên click Hủy ở cột Thao tác hệ thống hoặc Giảng viên click Kết thúc thi trước khi hết giờ làm bài.

Last updated