Hướng dẫn tham gia khóa học

Cách 1: Tham gia khoá học từ Khoá học ở menu Dashboard

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, học viên click vào Bài giảng. Danh sách khóa học sẽ được hiển thị ở giao diện chính màn hình bên phải

Bước 3: Tại danh sách khoá học đã đăng kí, học viên click "Vào học" ở cột Thao tác tại khoá học muốn học.

Màn hình sẽ hiển thị trang thông tin khoá học.

Bước 4: Tại đây, học viên click "Học ngay".

và bắt đầu trải nghiệm học tập các khóa học của mình.

Học viên có thể học lần lượt các bài học trong khóa học, hoặc học bài học mà mình muốn bằng cách click vào tên bài học.

*Lưu ý:

  • Để nhận xét hoặc gửi câu hỏi thảo luận, học viên click "Nhận xét" góc phải màn hình.

  • Để chuyển bài trước hoặc sau, học viên có thể click vào "Bài trước"/"Bài sau".

  • Để quay trở lại trang thông tin khóa học, học viên click vào "Quay lại khóa học".

Cách 2: Đăng ký và tham gia khoá học từ trang chủ

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn, chọn mục Khóa học trên thanh menu.

Bước 2: Học viên chọn khóa học muốn tham gia bằng cách click vào tên khóa học hoặc nút "Chi tiết" để xem thông tin khóa học.

Màn hình sẽ chuyển về trang thông tin khóa học. Tại trang thông tin khóa học, học viên có thể xem chi tiết các bài giảng trong khóa học, thông tin về giảng viên cũng như khóa học.

Bước 3: Với khóa học miễn phí, học viên click "Tham gia bài giảng" để tham gia khóa học.

Đối với khóa học có phí, học viên click "Đăng ký tham gia" -> "Thanh toán" để thanh toán phí cho khóa học.

Sau khi hiển thị giao diện thanh toán, học viên tiếp tục hoàn thành thông tin để thanh toán cho khóa học.

Bước 4: Sau khi đăng ký khóa học thành công, học viên sẽ nhìn thấy giao diện thông tin khóa học ở dashboard. Tại đây, vui lòng click "Học ngay" để bắt đầu trải nghiệm học tập.

Học viên có thể học lần lượt các bài học trong khóa học, hoặc học bài học mà mình muốn bằng cách click vào tên bài học.

*Lưu ý:

  • Để nhận xét hoặc gửi câu hỏi thảo luận, học viên click "Nhận xét" góc phải màn hình.

  • Để chuyển bài trước hoặc sau, học viên có thể click vào "Bài trước"/"Bài sau".

  • Để quay trở lại trang thông tin khóa học, học viên click vào "Quay lại khóa học".

Last updated