Hướng dẫn thống kê điểm danh

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, quản trị viên click vào Quản lý điểm danh -> Thống kê điểm danh sẽ hiển thị giao diện thống kê điểm danh.

  • Điểm danh học viên

Quản trị viên chọn đối tượng Học viên sẽ hiển thị giao diện thống kê điểm danh cho học viên

Tại đây, quản trị viên có thể xem thống kê điểm danh theo nhóm hoặc theo từng cá nhân

+ Thống kê theo nhóm: Quản trị viên chọn tab Thống kê theo nhóm sẽ hiển thị danh sách thông kê điểm danh các lớp

Ngoài ra, quản trị viên có thể tìm kiếm điểm danh nhóm học viên theo Nhóm học viên, thời gian, sau đó click "Tìm kiếm" để hiển thị kết quả tìm kiếm.

+ Thống kê cá nhân: Quản trị viên chọn tab Thống kê cá nhân sẽ hiển thị danh sách thông kê điểm danh từng cá nhân trong trường.

Ngoài ra, quản trị viên có thể chọn tìm kiếm điểm danh học viên theo Nhóm học viên, tên học viên, thời gian, tình trạng điểm danh, tình trạng vi phạm, sau đó click "Tìm kiếm" để hiển thị kết quả tìm kiếm.

  • Điểm danh giảng viên.

Quản trị viên chọn đối tương Giảng viên sẽ hiển thị giao diện thống kê điểm danh giảng viên

Ngoài ra, quản trị viên có thể chọn tìm kiếm điểm danh giảng viên theo tên giảng viên, thời gian, tình trạng điểm danh, tình trạng vi phạm, sau đó click "Tìm kiếm" để hiển thị kết quả tìm kiếm.

Last updated