Hướng dẫn thực hiện điểm danh cá nhân

Bước 1: Học viên vào app Truonghoc247 và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Tại màn hình giao diện, học viên chọn Điểm danh sẽ đến màn hình Điểm danh.

Bước 3: Bấm vào Thao tác điểm danh ở mục Điểm danh cá nhân sẽ hiển thị yêu cầu cho phép truy cập vào ảnh trên thiết bị.

Bước 4: Bấm chọn Cho phép thì sẽ hiển thị tiếp yêu cầu cho phép truy cập vào thông tin vị trí của thiết bị. Đưa khuôn mặt trước camera chụp ảnh điểm danh theo hướng dẫn.

Bước 5: Sau khi đối chiếu dữ liệu trùng khớp trên hệ thống, hiển thị thông báo Điểm danh thành công.

Last updated