Hướng dẫn tạo câu hỏi

Sau khi truy cập vào dashboard, tại phần "Bộ đề" trong mục "Thi - Kiểm tra", giảng viên có thể tạo bộ đề mới và thêm các câu hỏi theo từng dạng thích hợp. Dưới đây là hướng dẫn cách tạo câu hỏi theo từng dạng.

- Tạo câu hỏi Một lựa chọn

Click chọn loại câu Một lựa chọn -> Nhập nội dung câu hỏi và các đáp án (Có thể thêm hoặc xoá đáp án) -> Click chọn một đáp án đúng.

- Tạo câu hỏi Đúng/sai

Click chọn loại câu Đúng/sai -> Nhập nội dung câu hỏi -> Click chọn một đáp án đúng.

- Tạo câu hỏi Nhiều lựa chọn

Click chọn loại câu Nhiều lựa chọn -> Nhập nội dung câu hỏi và đáp án (Có thể thêm hoặc xoá đáp án) -> Click chọn các đáp án đúng

- Tạo câu hỏi Nối từ

Click chọn loại câu Nối từ -> Nhập nội dung câu hỏi và đáp án (Có thể thêm hoặc xoá đáp án) -> Click nối các đáp án đúng với nhau

- Tạo câu hỏi Điền từ

Click chọn loại câu Điền từ -> Nhập nội dung câu hỏi và đáp án theo Lưu ý.

- Tạo câu hỏi Tự luận

Click chọn loại câu Tự luận -> Nhập nội dung câu hỏi.

- Tạo câu hỏi Sắp xếp

Click chọn loại câu Sắp xếp -> Nhập nội dung câu hỏi theo Lưu ý -> Click Đảo đáp án để các từ được đổi vị trí.

- Tạo câu hỏi Câu hỏi nhóm

Click chọn loại câu Câu hỏi nhóm -> Nhập nội dung câu hỏi nhóm -> Click Thêm để thêm các câu hỏi trong câu hỏi nhóm -> Nhập nội dung câu hỏi và đáp án của câu hỏi -> Tuỳ loại câu hỏi chọn các đáp án đúng.

- Tạo câu hỏi Tô màu

Click chọn loại câu Tô màu -> Nhập nội dung câu hỏi -> Click biểu tượng Thêm ảnh để tải ảnh lên

Last updated