Hướng dẫn thêm từng học viên

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên truy cập “Học viên -> Tham gia bài giảng sẽ hiển thị màn hình danh sách học viên tham gia khóa học.

Bước 3: Giảng viên click “Thêm học viên” sẽ hiển thị màn hình thêm học viên đã tạo tài khoản tham gia khóa học.

Bước 4: Giảng viên chọn khóa học trong danh sách và các học viên được tham gia tương ứng.

Bước 5: Giảng viên click “Thêm” để lưu lại thông tin.

Last updated