Hướng dẫn quản lý doanh thu

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Báo cáo -> Báo cáo doanh thu. Báo cáo doanh thu hiển thị ở giao diện chính.

Giảng viên chọn Export để xuất file báo cáo doanh thu.

Giảng viên có thể tìm kiếm doanh thu theo khoảng thời gian -> Click Tìm kiếm sẽ hiển thị kết quả.

Last updated