Hướng dẫn mở phòng học trực tuyến

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại màn hình Lớp học trực tuyến, Giảng viên click vào nút Giảng dạy sẽ hiển thị danh sách lớp học trực tuyến (mặc định các lịch học sẽ hiển thị theo dạng ô).

Bước 3: Với những lịch học có trạng thái Đến giờ, Giảng viên click vào nút "Vào lớp".

Có 2 cách để mở phòng học trực tuyến:

Cách 1: Giảng viên click vào Vào lớp bằng trình duyệt web để sử dụng phiên bản web.

Cách 2: Giảng viên click vào Tải phần mềm để tải về ứng dụng cho máy tính.

Đối với máy tính sử dụng HĐH Window:

  • Click vào link tải phần mềm tại giao diện vào học của lớp học trực tuyến.

Sau khi tải về, chạy file cài đặt để sử dụng.

Đối với máy tính sử dụng HĐH Mac:

  • Click vào link tải phần mềm tại giao diện vào học của lớp học trực tuyến.

Sau khi tải về, cần truy cập System Preferences > Security & Privacy > Chọn “Allow apps downloaded from: App Store and identified developers” và click Open Anyway để cài đặt và chạy ứng dụng.

Sau khi cài đặt ứng dụng thành công, giảng viên click Vào lớp bằng phần mềm sẽ hiện popup. Giảng viên click "Mở dayhoc.net" để mở lớp học trực tuyến.

Tại giao diện lớp học trực tuyến, Giảng viên có thể tắt/bật tiếng và video.

Click Người tham gia sẽ hiển thị danh sách các thành viên đang online trong phòng.

Click Trò chuyện để chat với các thành viên trong phòng.

Click Chia sẻ màn hình để chia sẻ hiển thị màn hình đến các thành viên trong phòng.

Giảng viên click Bảng trắng để chia sẻ màn hình bảng viết online.

Hoặc click chọn chia sẻ các màn hình đang hiển thị khác (Ví dụ slide bài giảng).

Click Ghi trên thanh menu để tiến hành ghi hình lại buổi học.

Click Phản ứng trên thanh menu để chọn lựa các icon cảm xúc.

Nếu người chủ trì chọn Kích hoạt phòng chờ thì khi có thành viên tham gia vào sẽ đến sảnh chờ. Người chủ trì phải duyệt thì thành viên mới vào được phòng.

Click Kết thúc và chọn Kết thúc cuộc họp cho tất cả để đóng phòng học.

Khi người chủ trì đóng phòng học thì tất cả các thành viên trong phòng sẽ bị out ra.

Lưu ý: Với những lịch học có trạng thái Chưa đến giờ thì khi giảng viên click vào nút Tham gia sẽ chưa mở được phòng học trực tuyến.

Màn hình hiển thị thời gian đếm ngược đến giờ bắt đầu.

Last updated