Đánh giá và thảo luận

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Bài giảng -> Đánh giá & thảo luận. Danh sách đánh giá và thảo luận của trường sẽ hiển thị ở giao diện bên phải.

Bước 3:

* Xem đánh giá khóa học của học viên:

Tại màn hình Đánh giá & Thảo luận, click tab Đánh giá khóa học để đến với danh sách đánh giá của học viên.

Giảng viên có thể click "Ưu tiên" để đưa đánh giá của học viên lên đầu danh sách hiển thị.

Giảng viên có thể click "Xoá" để xoá đánh giá của học viên.

* Xem thảo luận của học viên

Tại màn hình Đánh giá & Thảo luận, click tab Thảo luận để xem các thảo luận của học viên trong khóa học.

  • Giảng viên có thể click "Thảo luận" để xem và phản hồi câu hỏi của học viên.

  • Giảng viên có thể click"Xoá" để xoá thảo luận của học viên.

Giảng viên có thể lọc theo một vài tiêu chí để tìm đánh giá và thảo luận:

  • Các tiêu chí: Tên khoá học, số sao.

  • Sau khi lựa chọn được tiêu chí phù hợp, giảng viên click vào nút "Tìm kiếm" để hiển thị kết quả.

Last updated