Hướng dẫn điểm danh cá nhân

Bước 1: Giảng viên vào app Truonghoc247 và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Tại màn hình giao diện, giảng viên chọn Điểm danh sẽ đến màn hình Điểm danh.

Bước 3: Giảng viên bấm vào Thao tác điểm danh trong Điểm danh cá nhân sẽ hiển thị yêu cầu cho phép truy cập vào ảnh trên thiết bị.

Bước 4: Giảng viên bấm chọn Cho phép thì sẽ hiển thị tiếp yêu cầu cho phép truy cập vào thông tin vị trí của thiết bị. Đưa khuôn mặt trước camera chụp ảnh điểm danh theo hướng dẫn.

Bước 5: Sau khi đối chiếu dữ liệu trùng khớp trên hệ thống, hiển thị thông báo Điểm danh thành công.

1

Last updated