Hướng dẫn điểm danh giúp thành viên khác

Bước 1: Giảng viên vào app Truonghoc247 và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Tại màn hình giao diện, giảng viên chọn Điểm danh sẽ đến màn hình Điểm danh.

Bước 3: Giảng viên bấm vào Thao tác điểm danh ở mục Điểm danh giúp thành viên khác sẽ hiển thị yêu cầu cho phép truy cập vào ảnh trên thiết bị.

Bước 4: Giảng viên bấm chọn Cho phép thì sẽ hiển thị màn hình Danh sách thành viên đơn vị.

Bước 5: Giảng viên chọn thành viên điểm danh giúp rồi bấm Điểm danh.

Bước 6: Đưa khuôn mặt trước camera chụp ảnh điểm danh theo hướng dẫn.

Bước 7: Sau khi đối chiếu dữ liệu trùng khớp trên hệ thống, hiển thị thông báo Điểm danh thành công.

Last updated