Hướng dẫn Xem điểm danh và lịch sử tham gia

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại màn hình Lớp học trực tuyến, Giảng viên click Giảng dạy sẽ hiển thị danh sách lớp học trực tuyến (mặc định các lịch học sẽ hiển thị theo dạng Danh sách).

Bước 3: Giảng viên click Tên lớp học trực tuyến sẽ hiển thị giao diện cài đặt lớp học.

  • Chọn tab Điểm danh sẽ hiển thị danh sách học viên tham gia lớp học.

+ Giảng viên lọc theo một vài tiêu chí để tìm học viên: tên học viên, lớp học, ngày học. Sau khi lựa chọn được tiêu chí phù hợp, giảng viên click "Tìm kiếm" để hiển thị kết quả.

+ Giảng viên chỉ cần tích chọn những học viên vắng mặt, sau đó click “Cập nhật” để lưu lại thông tin.

  • Chọn tab Lịch sử tham gia sẽ hiển thị danh sách học viên tham gia lớp học trực tuyến theo thời gian đã chọn.

+ Giảng viên lọc theo một vài tiêu chí để tìm học viên: tên học viên, lớp học, ngày học. Sau khi lựa chọn được tiêu chí phù hợp, giảng viên click "Tìm kiếm" để hiển thị kết quả.

+ Giảng viên click “Export” để tải file lịch sử điểm danh về thiết bị.

Last updated