Hướng dẫn quản lý vi phạm

Bước 1: Giảng viên vào app Truonghoc247 và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Tại màn hình giao diện, giảng viên chọn Điểm danh sẽ đến màn hình Điểm danh.

Bước 3: Giảng viên bấm vào Quản lý vi phạm trong mục Thống kê điểm danh sẽ đến màn hình Thống kê điểm danh.

Bước 4: Giảng viên chọn tiêu chí để xem thống kê: đối tượng, nhóm học viên, trạng thái điểm danh, thời gian rồi bấm Xem danh sách có điểm danh sẽ hiển thị danh sách.

Bước 5: Giảng viên bấm Ghi chú ở cột Thao tác để nhập ghi chú hoặc chọn ghi chú có sẵn trên hệ thống, sau đó bấm Lưu để lưu thông tin.

Last updated