Hướng dẫn xem lịch sử điểm danh cá nhân

Bước 1: Học viên vào app Truonghoc247 và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Tại màn hình giao diện, Học viên chọn Điểm danh sẽ đến màn hình Điểm danh.

Bước 3: Học viên bấm vào Lịch sử điểm danh trong mục Điểm danh cá nhân sẽ đến màn hình Lịch sử điểm danh của cá nhân.

Last updated