Hướng dẫn đăng nhập

* Đăng nhập tài khoản

Bước 1: Học viên vào app Truonghoc247 và vui lòng điền số điện thoại và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản của mình. Sau khi điền đầy đủ thông tin, vui lòng ấn "Đăng nhập" .

Bước 2: Học viên chọn website trường muốn học và bấm "Tiếp tục, hiển thị giao diện tài khoản của học viên.

* Quên mật khẩu

Cách 1: Học viên tự thao tác lấy lại mật khẩu

Bước 1: Học viên vui lòng ấn “Quên mật khẩu” ở góc phải màn hình.

Bước 2: Học viên nhập số điện thoại để nhận mã OTP xác nhận.

OTP sẽ được gửi qua số điện thoại, vì vậy bạn cần viết đúng số điện thoại để nhận được OTP.

Bước 3: Học viên cài đặt lại mật khẩu mới cho tài khoản và nhập OTP mới nhận.

Như vậy, bạn đã có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới và tiếp tục các trải nghiệm trên truonghoc247.

Cách 2: Học viên liên hệ giảng viên/quản trị viên của trường học set up lại mật khẩu

Last updated