Hướng dẫn làm bài tập

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, học viên click vào Thi - Kiểm tra. Tại giao diện chính bên phải, chọn "Bài tập" trên thanh menu ngang sẽ được hiển thị danh sách bài tập của học viên.

*Lưu ý: 1. Học viên chỉ nhìn thấy những bài tập được giáo viên giao. Những bài tập không được giáo viên giao, học viên sẽ không nhìn thấy. 2. Học viên có thể lọc theo một vài tiêu chí để tìm bài tập. - Các tiêu chí: + Tên bài tập: + Trạng thái bài tập: Sắp đến giờ, Đến giờ, Đã hết giờ, Đã hủy. + Thời gian: Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc. - Sau khi lựa chọn được tiêu chí phù hợp, học viên click vào nút "Tìm kiếm" để hiển thị kết quả.

Bước 3: Tại bảng danh sách bài tập cột "Thao tác" học viên click " Làm bài".

*Lưu ý: Học viên chỉ làm được bài khi bài tập đó được mở.

Bước 4: Học viên click "Bắt đầu làm bài"

Hiển thị popup thông báo tải để sẽ được hiển thị, học viên click tiếp nút "Đồng ý" để bắt đầu làm bài.

Bước 5: Sau khi click nút "Đồng ý" hệ thống hiển thị giao diện bài tập. Học viên bắt đầu làm bài. Đề bài hiển thị bên trái màn hình và bảng trả lời hiển thị bên phải màn hình.

Với từng loại câu hỏi, học viên thao tác như sau để trả lời: + Câu hỏi Một (Nhiều) lựa chọn: Học viên click chọn một (nhiều) đáp án tại đề bài bên trái màn hình hoặc click chọn một (nhiều đáp án) tại bảng trả lời bên phải màn hình. + Câu hỏi tự luận: Học viên click nhập nội dung vào textbox hiển thị dưới đề bài và học viên có thể tải file bài làm (hình ảnh, file word, excel, pdf) tại mục "Tải bài làm" ở bảng trả lời bên phải màn hình. + Câu hỏi nối từ: Tại giao diện đề bài bên trái màn hình học viên nối các đáp án ở cột 1 tương ứng với đáp án ở cột 2. + Câu hỏi điền từ: Tại giao diện đề bài bên trái màn hình học viên nhập nội dung vào ô trống để được câu trả lời đúng. + Câu hỏi sắp xếp: Tại giao diện đề bài bên trái màn hình học viên di chuyển các ô từ để được đáp án đúng. + Câu hỏi tô màu: Tại giao diện đề bài bên trái màn hình học viên chọn màu tương ứng click vào hình ảnh, học viên có thể nhập text vào hình ảnh → Click biểu tượng Save để lưu các thao tác. Bước 6: Sau khi làm bài xong, học viên click nút "Nộp bài" góc trên bên phải màn hình.

Popup xác nhận nộp bài sẽ xuất hiện, học viên click nút "Đồng ý" để nộp bài vừa làm.

Bước 7: Sau khi nộp bài xong, hệ thống sẽ hiển thị bảng thời gian làm bài và kết quả bài làm của học viên.

Học viên có thể click "Xem kết quả" ở cột Thao tác để xem chi tiết kết quả mình đạt được và đáp áp của bài tập. Màn hình chi tiết đáp án của bài tập sẽ xuất hiện.

*Lưu ý: - Học viên sẽ nhìn thấy kết quả và bảng xếp hạng sau khi nộp bài nếu giảng viên cho phép xem kết quả. - Đối với các bài làm có câu tự luận và câu tô màu thì khi giáo viên chấm điểm xong, kết quả bài thi sẽ tự động cập nhật.

Last updated