Hướng dẫn xem đăng ký khuôn mặt

Bước 1: Giảng viên vào app Truonghoc247 và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Tại màn hình giao diện, giảng viên chọn Điểm danh sẽ đến màn hình Điểm danh.

Bước 3: Giảng viên bấm vào Xem ảnh đăng ký sẽ đến màn hình Ảnh đăng ký nhận dạng.

  • Xóa ảnh đăng ký

Giảng viên bấm tích chọn thêm ảnh, sau đó bấm vào biểu tượng thùng rác để xóa các ảnh đã chọn. Hiển thị popup xác nhận, giảng viên bấm "Xác nhận" để xóa ảnh

Last updated