Hướng dẫn Xem thống kê và chấm bài

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2:  Tại cột menu bên trái, giảng viên click "Thi - Kiểm tra". Tại giao diện chính bên phải, chọn "Thống kê" trên thanh menu ngang để đến với các phần thống kê.

Bước 3: Lựa chọn loại thống kê mà giảng viên quan tâm: thống kê bài tập, thống kê khóa học, thống kê phòng thi, thống kê học sinh.

Với mỗi 1 loại thống kê, giảng viên sẽ nhận được những thông tin tương ứng.

  • Thống kê bài tập:

    + Click vào Chi tiết để xem tất cả những học viên đã làm và chọn Kết xuất để xuất file excel điểm số của các học viên đã tham gia bài tập đó.

    + Click vào Chi tiết từng học viên để xem bài làm cụ thể và điểm học viên đã đạt được.

    + Nhập lời phê vào Chi tiết bài làm của học viên.

+ Chấm điểm câu tự luận trong chi tiết bài làm của học viên. Nếu bài làm có hình ảnh đính kèm giảng viên có thể đánh dấu đúng/sai, nhập nhận xét và vẽ ký hiệu lên hình ảnh được gắn.

  • Thống kê phòng thi

+ Click vào Chi tiết để xem tất cả những học viên đã làm và chọn Kết xuất để xuất file excel điểm số của các học viên đã tham gia phòng thi đó.

+ Click vào Chi tiết từng học viên để xem bài làm cụ thể và điểm học viên đã đạt được.

+ Nhập lời phê vào Chi tiết bài làm của học viên

+ Chấm điểm câu tự luận trong chi tiết bài làm của học viên. Nếu bài làm có hình ảnh đính kèm giảng viên có thể đánh dấu đúng/sai, nhập nhận xét và vẽ ký hiệu lên hình ảnh được gắn.

  • Thống kê học viên:

+ Xem danh sách các số liệu thống kê của học sinh như số bài tập đã làm, số phòng thi đã tham gia, số khóa học đã làm bài.

Last updated