Hướng dẫn Tạo nhóm quản trị

Bước 1: Truy cập website quản lý dạng subdomain.mobiedu.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.Tại cột menu bên trái, giảng viên click "Giảng viên → Nhóm quản trị". Danh sách các nhóm quản trị đã tạo sẽ được hiển thị ở giao diện chính bên phải.

Bước 2: Giảng viên click Thêm nhóm quyền để tạo nhóm quyền.

Lưu ý:

+ Lựa chọn "Mặc định": tất cả các tài khoản giảng viên mới tạo sẽ mặc định có các quyền trong nhóm này

+ Lựa chọn "Khóa": Nhóm quyền đó sẽ bị khoá lại và không được dùng để phân quyền cho giảng viên nữa.

Bước 3: Click vào Phân quyền để phân quyền cho nhóm

Lưu ý:

+ Danh sách quyền hiển thị theo các tính năng trên trang quản trị

+ Chọn "Dữ liệu toàn trường": tài khoản sẽ có quyền thao tác với tất cả dữ liệu của website

+ Chọn "Dữ liệu cá nhân": tài khoản giảng viên chỉ có quyền thao tác với dữ liệu cá nhân mà tài khoản đó tạo.

Một vài thao tác khác:

+ Giảng viên click "Chi tiết" ở cột Thao tác hệ thống sẽ hiển thị popup chỉnh sửa nhóm quán trị.

+ Giảng viên click "Xoá" ở cột Thao tác hệ thống sẽ hiển thị popup xác nhận để xoá nhóm quản trị.

+ Giảng viên có thể lọc theo tên nhóm quản trị để tìm nhóm quản trị. Sau khi lựa chọn được tiêu chí phù hợp, giảng viên click "Tìm kiếm" để hiển thị kết quả.

Last updated