Hướng dẫn thống kê điểm danh

Bước 1: Giảng viên vào app Truonghoc247 và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Tại màn hình giao diện, giảng viên chọn Điểm danh sẽ đến màn hình Điểm danh.

Bước 3: Giảng viên bấm vào Thống kê điểm danh trong mục Thống kê điểm danh sẽ đến màn hình Thống kê điểm danh.

Bước 4: Giảng viên chọn tiêu chí để xem thống kê: đối tượng (Giảng viên/Học viên), cách hiển thị (Xem theo nhóm/cá nhân), trạng thái điểm danh (Có điểm danh/Không điểm danh), thời gian rồi bấm Xem thống kê sẽ hiển thị danh sách.

Bước 5: Giảng viên bấm Xem ở cột Thao tác sẽ hiển thị màn hình danh sách thống kê chi tiết theo nhóm nếu chọn xem thống kê theo nhóm

Last updated