Hướng dẫn vào khóa học

Bước 1: Học viên vào app Truonghoc247 và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Tại màn hình giao diện, học viên chọn Khóa học. Danh sách khóa học sẽ hiển thị ở giao diện chính.

Bước 3: Tại danh sách khoá học đã đăng kí, học viên chọn khoá học muốn học và bấm "Đăng ký ngay".

Màn hình sẽ hiển thị trang thông tin khoá học.

Học viên có thể học lần lượt các bài học trong khóa học, hoặc học bài học mà mình muốn bằng cách ấn vào tên bài học.

Học viên xem tài liệu bài giảng bằng cách ấn "Tài liệu".

Lưu ý:

  • Để nhận xét hoặc gửi câu hỏi thảo luận, học viên ấn vào "Thảo luận" bên phải màn hình và nhập nội dung thảo luận ở cuối màn hình.

  • Để quay trở lại trang thông tin khóa học, học viên ấn vào "Quay lại".

Last updated