Hướng dẫn xem đăng ký khuôn mặt

Bước 1: Học viên vào app Truonghoc247 và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Tại màn hình giao diện, học viên chọn Điểm danh sẽ đến màn hình Điểm danh.

Bước 3: Bấm vào Xem ảnh đăng ký sẽ đến màn hình Ảnh đăng ký nhận dạng.

  • Xóa ảnh đăng ký

Học viên bấm icon “Check” để tích chọn thêm ảnh, sau đó bấm vào icon “Delete” để xóa các ảnh đã chọn.

Hiển thị popup xác nhận, học viên bấm "Xác nhận" để xóa ảnh

Last updated