Hướng dẫn lấy mẫu khuôn mặt thành viên khác

Bước 1: Giảng viên vào app Truonghoc247 và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Tại màn hình giao diện, giảng viên chọn Điểm danh sẽ đến màn hình Điểm danh.

Bước 3: Giảng viên bấm vào Lấy mẫu gương mặt trong mục Thống kê điểm danh sẽ hiển thị màn hình Danh sách thành viên.

Bước 4: Giảng viên chọn thành viên rồi bấm vào button Lấy mẫu trong cột thao tác sẽ hiển thị màn hình chụp ảnh lấy mẫu gương mặt.

Bước 5: Giảng viên đưa khuôn mặt vào trước camera và làm theo hướng dẫn. Sau khi đăng ký khuôn mặt xong bấm Hoàn thành để lưu thông tin.

Last updated