Hướng dẫn tham gia học trực tuyến

Bước 1: Học viên vào app Truonghoc247 và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Tại màn hình giao diện, học viên chọn Học trực tuyến. Danh sách lớp học sẽ hiển thị ở giao diện chính.

Lưu ý: màn hình chỉ hiển thị các lịch học trực tuyến mà học viên được giáo viên gắn vào.

Bước 3: Với những lịch học có trạng thái Đến giờ, học viên chọn phòng học và ấn "Tham gia"

Lưu ý: Giáo viên cần vào mở phòng trước thì học sinh mới có thể vào.

Sau khi tham gia thành công sẽ xuất hiện giao diện phòng học trực tuyến.

Học viên có thể bật/tắt video/micro.

Học viên có thể chia sẻ màn hình.

Học viên xem thành viên lớp học và có thể mời học viên khác vào lớp nếu học viên khác được gắn vào lớp nhưng chưa vào được lớp học.

Học viên thực hiện gửi tin nhắn đến giảng viên.

Học viên ấn "Leave" để rời phòng học

*Với những lịch học có trạng thái Chưa đến giờ thì học sinh chưa thể vào phòng học.

Học viên có thể tìm kiếm lớp học qua tên lớp học.

Last updated