Quên mật khẩu

Trong trường hợp quên mật khẩu, bạn vui lòng thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Tại màn hình đăng nhập, vui lòng click vào “Quên mật khẩu” ở bên phải màn hình.

Bước 2: Màn hình hiển thị popup xác nhận lấy lại mật khẩu, giảng viên nhập số điện thoại để nhận mã OTP xác nhận.

OTP sẽ được gửi qua số điện thoại, vì vậy bạn cần viết đúng số điện thoại để nhận được OTP.

Bước 3: Kiểm tra mail và lấy OTP trong nội dung số điện thoại.

Nhập mã OTP nhận được vào ô trống

Bước 4: Sau khi xác nhận OTP thành công, giảng viên cài đặt lại mật khẩu mới cho tài khoản.

Như vậy, bạn đã có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới và tiếp tục các trải nghiệm trên truonghoc247.

Last updated