Hướng dẫn cài đặt

1. Thông tin

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Cài đặt -> Thông tin. Giảng viên có thể click vào từng mục để cài đặt thông tin về trường học: Tiêu đề, Email, Hotline, Mô tả. Ảnh đại diện, favicon của website trường học.

Bước 3: Chọn Cập nhật để lưu lại các thay đổi.

2.Landing page

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Cài đặt -> Landing page. Tại giao diện chính bên phải, màn hình hiển thị 3 tab: Điều hướng, Danh sách trang, Giao diện. Mỗi tab sẽ cung cấp những thông tin khác nhau.

  • Tab Điều hướng

  • Tab Danh sách trang:

Thay đổi giao giao diện trang chủ bằng cách click vào "Design" để chỉnh sửa giao diện trang chủ. Tiếp đó chọn các vị trí muốn chính sửa, tương ứng với: Header , Các khoá học nổi bật , Tại sao chọn chúng tôi & cảm nhận học viên, Những con số biết nói, Bài viết nổi bật . * Lưu ý: Đối với phần Những con số biết nói sẽ chỉnh sửa bằng các HTML code và chỉ chỉnh sửa các hiển thị liên quan. - Tab Giao diện: Màn hình hiên thị loại giao diện của hệ thống. Đây là giao diện mặc định. Tính năng thêm giao diện sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Bước 3: Click Cập nhật để lưu những thay đổi.

3. Cài đặt mẫu mail

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Cài đặt -> Cài đặt mẫu mail. Nhập nội dung email mẫu.

Bước 3: Click "Cập nhật" để lưu thông tin.

4. Cài đặt thanh toán

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Cài đặt -> Cài đặt thanh toán. Quản trị viên chọn cách thanh toán

+ Chuyển khoản qua ngân hàng. Tại đây quản trị viên nhập thông tin tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp

+ Giao hàng nhận tiền COD

+ Yêu cầu đăng nhập

Bước 3: Click “Cập nhật” để lưu những thay đổi

5. Chứng chỉ

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Cài đặt -> Chứng chỉ.

Bước 3: Quản trị viên thiết lập các thông số cho chứng chỉ bài giảng. Tại đây quản trị viên điền thông số kích thước để thiết lập Vị trí đặt cho: Tên khoá học, Tên học viên, Ngày hoàn thành khoá học. Quản trị viên có thể tải xuống Mẫu chứng chỉ để tham khảo mẫu. - Chọn "Cập nhật" để lưu lại. - Chọn "Cập nhật và xem trước" để xem trước mẫu chứng chỉ. Bước 4: Quản trị viên click "Cập nhật" để lưu lại những thay đổi.

4. Bảo mật tên miền

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Cài đặt -> Bảo mật tên miền.

Giảng viên làm theo đúng hướng dẫn để gắn hệ thống quản lý với tên miền riêng. Bước 3: Chọn Cập nhật để lưu lại.

5. Thông báo

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Cài đặt -> Thông báo. Giảng viên click Thêm thông báo để gửi thông báo cho học sinh và giáo viên khác.

Bước 3: Thiết lập thời gian gửi thông báo. Chọn Gửi ngay hoặc Gửi theo lịch trình, Gửi theo chu kỳ.

7. Công cụ

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard. Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Cài đặt → Công cụ.

Bước 3: Bật kích hoạt/ Tắt kích hoạt đối với công cụ người dùng muốn sử dụng cho website. Bước 4: Click "Cập nhật" để lưu lại các thao tác.

11. Bảo mật

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard. Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Cài đặt → Bảo mật.

Bước 3: Tại đây quản trị viên có thể thiết lập bảo mật đối với các thông tin như: - Giới hạn số lượng thiết bị truy câp: cài đặt số lượng thiết bị mỗi tài khoản có thể truy cập tại cùng thời điểm. - Giới hạn số lần tài khoản đăng nhập sai: cài đặt tài khoản không được phép đăng nhập sai quá số lần và thời gian tài khoản bị khóa nếu đăng nhập sai quá bao nhiêu lần cho phép. - Thiết lập mật khẩu tài khoản có độ bảo mật cao: cài đặt quy định về mật khẩu tài khoản (tối thiểu phải có 8 ký tự, có ít nhất 1 ký tự chữ in hoa 1 ký tự đặc biệt và 1 ký tự là số). - Thiết lập cấu hình để ngăn cản việc đăng nhập tự động; Người dùng có thể thiết lập nâng cao bảo mật với mã reCAPTCHA keys tại tính năng này . Bước 4: Quản trị viên chọn "Cập nhật" để lưu lại các thao tác trước đó.

Last updated