Hướng dẫn Tạo tài khoản giảng viên

Bước 1: Truy cập website quản lý dạng subdomain.mobiedu.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard. Tại cột menu bên trái, giảng viên click "Giảng viên → Giảng viên". Danh sách các tài khoản giảng viên đã tạo sẽ được hiển thị ở giao diện chính bên phải.

Bước 2: Giảng viên bắt đầu tạo tài khoản giảng viên. Có 2 cách để tạo tài khoản giảng viên

  • Cách 1: Giảng viên click Thêm tài khoản để tạo từng tài khoản giảng viên.

Nhập các các thông tin bắt buộc: Họ tên, Email, Số điện thoại, Mật khẩu sau đó click “Thêm” để hoàn thành thao tác.

  • Cách 2: Giảng viên click vào Import để tải file giảng viên lên hệ thống.

+ Click vào Mẫu sẽ tải về file mẫu tài khoản giảng viên.

Với một tài khoản giảng viên đã được tạo, quản trị viên hoặc giảng viên được phân quyền sẽ có quyền thực hiện các thao tác sau:

+ Phân quyền cho giảng viên: quản trị viên click vào Phân quyền để phân quyền trực tiếp cho giảng viên.

Có thể gắn nhóm quyền cho giảng viên, hoặc tích chọn từng quyền cho giảng viên đó.

+ Xuất dữ liệu tài khoản của tất cả các giảng viên bằng cách click “Export” sẽ trả về là file dạng excel gồm các thông tin: Họ tên, Email, Số điện thoại, Danh xưng, Vai trò

+ Thay đổi thông tin tài khoản giảng viên bằng cách click vào "Chi tiết” ở cột Thao tác, sau đó có thể thay đổi họ tên, số điện thoại, email và mật khẩu của tài khoản.

+ Xóa tài khoản giảng viên bằng cách click vào "Xóa” ở cột Thao tác. Khi đó, popup sẽ hiện lên yêu cầu quản trị viên xác nhận lại. Quản trị viên xác nhận để hoàn thành thao tác này.

+ Giảng viên có thể lọc theo một vài tiêu chí để tìm giảng viên: Họ tên, Email, Số điện thoại sau đó click "Tìm kiếm" sẽ hiển thị kết quả.

Last updated