Hướng dẫn cài đặt điểm danh

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, quản trị viên click vào Quản lý điểm danh -> Cài đặt điểm danh sẽ hiển thị giao diện cài đặt.

Bước 3: Quản trị viên nhập tọa độ và phạm vi cho phép điểm danh, sau đó click Cập nhật để lưu thông tin.

Last updated