Hướng dẫn tạo nội dung khóa học

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Bài học để tạo bài học trong Khóa học.

Bước 3: Tại màn hình Danh sách chương bài, click Thêm chương để tạo chương mới.

Nhập tên chương học → Click OK.

Bước 4: Tại màn hình Danh sách chương bài, click “Thêm bài học” để tạo bài học trong từng chương .

Nhập tên bài học → Click OK.

Bước 5: Tại màn hình Danh sách chương bài, click vào icon File để tạo nội dung cho bài học.

+ Trên popup Nội dung bài học, click vào tab Video để tải file mp4 làm nội dung bài học.

+ Trên popup Nội dung bài học, click vào tab Youtube để nhập link youtube làm nội dung bài học.

+ Trên popup Nội dung bài học, click vào tab Đề thi (Đề thi là các đề thi đã được tạo ở phần Kiểm tra) để chọn đề kiểm tra gắn cho bài học.

+ Trên popup Nội dung bài học, click vào tab Thư viện để chọn file từ thư viện làm nội dung bài học.

+ Trên popup Nội dung bài học, click vào tab Text để nhập nội dung text cho bài học.

+ Trên popup Nội dung bài học, click vào tab Tài liệu đính kèm để tải file tài liệu đính kèm vào bài học.

+ Trong mỗi bài học, giảng viên click vào tên video/tài liệu để xem trước.

Bước 6: Tại màn hình Danh sách chương bài, click Cài đặt để cài đặt cho bài học.

+ Chọn Điều kiện học khóa học

+ Chọn Điều kiện mở bài học

Bước 7: Click Cập nhật để lưu các thông tin vừa chọn

Giảng viên có thể lọc theo một vài tiêu chí để tìm Khóa học: Tên, Trạng thái, Tình trạng, sau đó click "Tìm kiếm" để hiển thị kết quả.

Last updated