Hướng dẫn phân công điểm danh

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, quản trị viên click vào Quản lý điểm danh -> Phân công điểm danh sẽ hiển thị giao diện phân công điểm danh.

Bước 3: Quản trị viên click "Phân công" để phân quyền điểm danh cho giảng viên.

Hiển thị popup phân công điểm danh, quản trị viên click chọn quyền điểm danh cho giảng viên.

Bước 4: Quản trị viên click OK để lưu thông tin.

Last updated