Hướng dẫn tạo bộ đề

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Thi -Kiểm tra. Tại giao diện chính bên phải, chọn "Bộ đề" trên thanh menu ngang. Danh sách các bộ đề sẽ được hiển thị bên dưới theo dạng bảng.

Bước 3: Tại màn hình chính, click vào "Thêm bộ đề", màn hình sẽ điều hướng tới giao diện tạo bộ đề.

Tại đây, giảng viên/quản trị viên có thể tạo và cài đặt các thông tin cho bộ đề, gồm:

  • Cài đặt tên.

  • Thêm câu hỏi: Giảng viên thực hiện bằng 2 cách:

+ Cách 1: Thêm câu hỏi bằng cách nhập từng câu hỏi cho bộ đề

+ Cách 2: Giảng viên thêm câu hỏi bằng tải file excel.

Giảng viên click “Nhập excel” để tải file excel câu hỏi lên hệ thống.

Click vào Mẫu sẽ tải về file mẫu câu hỏi.

* Xóa câu hỏi: click vào biểu tượng xóa ở câu hỏi trong bộ đề.

Bước 3: Sau khi tạo xong, vui lòng ấn "Lưu" để hoàn thành bộ đề.

Last updated