Hướng dẫn tạo danh mục đề

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Thi -Kiểm tra. Tại giao diện chính bên phải, chọn "Danh mục đề" trên thanh menu ngang. Danh sách các danh mục đề sẽ được hiển thị bên dưới theo dạng bảng.

Bước 3: Click nút "Thêm danh mục".

Popup hiện ra, vui lòng điền đầy đủ thông tin để tạo danh mục đề.

Sau khi nhập tên và mô tả, giảng viên click Lưu.

Last updated