Hướng dẫn xem báo cáo

Bước 1: Giảng viên vào app Truonghoc247 và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Tại màn hình giao diện, giảng viên chọn Thống kê toàn trường. Danh sách thống kê sẽ hiển thị ở giao diện chính.

Last updated