Hướng dẫn xem tiến trình học tập

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Học viên -> Tiến trình học tập. Danh sách tình hình học tập của học viên sẽ được hiển thị ở giao diện chính bên phải.

Danh sách này cho phép giảng viên biết được từng học viên đã tham gia khóa học nào và hoàn thành bao nhiêu phần trăm.

Lưu ý: Giảng viên có thể lọc theo một vài tiêu chí để tìm học viên đã tham gia khoá học: - Các tiêu chí: Họ tên, Email, Số điện thoại, Nhóm học viên. - Sau khi lựa chọn được tiêu chí phù hợp, giảng viên click vào nút "Tìm kiếm" để hiển thị kết quả.

Last updated